Trả lời đúng - Trúng Lumia 435

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG

STT Ngày  Số may mắn Nickname Link facebook 
30 Thẻ cào điện thoại 
1 1 968 Bình Yên Nhé https://www.facebook.com/profile.php?id=100007597426376&fref=ufi
2 1 579 Nguyễn Thị Thu Hiền  https://www.facebook.com/Hienchien2808?fref=ufi
3 1 656 Suri MK Yêu  https://www.facebook.com/quyetkhong.yeu.3532?fref=ufi
4 1 413 Nguyễn Nguyễn  https://www.facebook.com/profile.php?id=100008493843263&fref=ufi
5 1 575 Nguyễn Văn Phong  https://www.facebook.com/MrPhongIt?fref=ufi
6 1 561 Vo Dung  https://www.facebook.com/bokaplauka?fref=ufi
7 1 045 Trung Kiên  https://www.facebook.com/kien.nguyentrung.1690?fref=ufi
8 1 204 Nguyễn Quỳnh Giang  https://www.facebook.com/giang.nguyenquynh?fref=ufi
9 1 748 Trần Nguyễn Minh Phương  https://www.facebook.com/mi.min.90475?fref=ufi
10 1 578 Nguyễn Tấn Tài  https://www.facebook.com/tai.nguyentan.9999?fref=ufi
11 2 006 Eo ơi dã man  https://www.facebook.com/minh.dung.5036?fref=ufi
12 2 828 Họa Mi Tóc Nâu  https://www.facebook.com/123qthang?fref=ufi
13 2 509 Thuy Thuy Duong  https://www.facebook.com/thuy.thuyduong.3?fref=ufi
14 2 656 Nhoc Mua  https://www.facebook.com/mystarlonely?fref=ufi
15 2 351 Audi Nguyễn  https://www.facebook.com/thuong.nguyen.186590?fref=ufi
16 2 345 Gió Mùa Xuân  https://www.facebook.com/profile.php?id=100005138496512&fref=ufi
17 2 257 Vô Tâm https://www.facebook.com/profile.php?id=100008312178206&fref=ufi
18 2 070 Huy Hôi Hám  https://www.facebook.com/profile.php?id=100004137285699&fref=ufi
19 2 011 Quốc's ʚɸɞHiệp'ss https://www.facebook.com/hiepvit312?fref=ufi
20 2 764 Thinh Dang  https://www.facebook.com/thinh.dang.100166?fref=ufi
21 3 743 Phùng Nguyễn  https://www.facebook.com/phung.nguyen.14224?fref=ufi
22 3 253 Đức Hoàng Nguyễn  https://www.facebook.com/profile.php?id=100006374228870&fref=ufi
23 3 426 Cương Nguyễn  https://www.facebook.com/cha.tintin.7?fref=ufi
24 3 518 Sát gái  https://www.facebook.com/satthu.kuagai?fref=ufi
25 3 908 Đào Văn Phức  https://www.facebook.com/profile.php?id=100008656157933&fref=ufi
26 3 848 Phương Dũng https://www.facebook.com/profile.php?id=100005933580860&fref=ufi
27 3 261 Trần Anh Phương  https://www.facebook.com/trananhphuong0806?fref=ufi
28 3 368 Yêu Quê Hương VN  https://www.facebook.com/profile.php?id=100008199225598&fref=ufi
29 3 315 Thuong Mai Canh  https://www.facebook.com/thuong.maicanh?fref=ufi
30 3 676 Thien Van Do  https://www.facebook.com/thienvan.do.9?fref=ufi
01 Điện thoại Lumia 435 
11 2 006 Eo ơi dã man  https://www.facebook.com/minh.dung.5036?fref=ufi

 

HƯỚNG DẪN NHẬN GIẢI

Để đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân, người trúng giải phải gửi tin nhắn riêng cho Facebook Fanpage Viễn Thông A (https://www.facebook.com/vienthonga) trong 05 ngày (từ ngày 27/02/2015  đến 03/03/2015), nội dung tin nhắn gồm các thông tin cá nhân sau:

  1. Chương trình bạn tham gia và trúng giải
  2. Họ và Tên
  3. Số CMND, ngày cấp, nơi cấp (3 số cuối CMND phải trùng với số may mắn của chương trình)
  4. Số điện thoại di động
  5. Email
  6. Địa chỉ thường trú
  7. Hình ảnh CMND scan

Lưu ý: Bạn phải gửi thông tin cá nhân của mình bằng tài khoản facebook đã tham gia chương trình. 

Sau thời gian này, BTC sẽ chốt danh sách nhận thưởng của chương trình. Người trúng giải nào không gửi lại thông tin cho BTC thì sẽ bị mất quyền nhận giải và BTC được phép chọn người thắng giải mới dựa trên quyết định mới của BTC.

Tham khảo thông tin về Lumia 435

GỌI LẠI CHO TÔI
X