Từ điển trên hệ điều hành iOS (Vĩnh viễn)

Từ điển trên hệ điều hành iOS (Vĩnh viễn)
Đặc điểm nổi bật

Phần mềm dành cho iPhone và iPad
Tính năng
- Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh.
- Dữ liệu phong phú với khoảng 300.000 từ và cụm từNội dung được biên soạn công phu, cập nhật thường xuyên từ sách báo, Internet.
- Tra chéo: tra chéo ngay trong phần hiển thị. Nhấn bất kỳ từ nào để xem tiếp nghĩa.
- Lịch sử các từ đã tra cứu.
- Các từ cần chú ý.
- Hỗ trợ dịch đoạn văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt (yêu cầu kết nối mạng Internet).
- Hỗ trợ học từ vựng hàng ngày.
- Mỗi mục từ đều có phát âm (yêu cầu kết nối mạng Internet), phiên âm, nghĩa, ví dụ, từ ghép,... và tra tất cả các cụm từ liên quan.


GỌI LẠI CHO TÔI
X Flash card