USB 3G USB Fast Connect X230E Mobi 3G (7.2 M)

USB 3G USB Fast Connect X230E Mobi 3G (7.2 M)

CHỈ CÓ TẠI VIỄN THÔNG A

Ưu đãi thành viên : Cứ 10,000đ tích được 1 Vmoney(?)
Đăng nhập Sinh viên để nhận ưu đãi. Đăng ký ngayCó thể bạn muốn mua

Phụ kiện mua kèm

So sánh USB 3G USB Fast Connect X230E Mobi 3G (7.2 M) với

×

So sánh ngay
GỌI LẠI CHO TÔI
X Flash card