Valentine tràn ngập tình yêu cùng Viễn Thông A

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG
    - Bạn Biem Nguyen (https://www.facebook.com/biemnguyens?fref=ufi)
    - Số may mắn: 373

HƯỚNG DẪN NHẬN GIẢI

Để đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân, người trúng giải phải gửi tin nhắn riêng cho Facebook Fanpage Viễn Thông A (https://www.facebook.com/vienthonga) trong 05 ngày (từ ngày 27/02/2015 đến 03/03/2015), nội dung tin nhắn gồm các thông tin cá nhân sau:

    1. Chương trình bạn tham gia và trúng giải
    2. Họ và Tên
    3. Số CMND, ngày cấp, nơi cấp (3 số cuối CMND phải trùng với số may mắn của chương trình)
    4. Số điện thoại di động
    5. Email
    6. Địa chỉ thường trú
    7. Hình ảnh CMND scan

* Lưu ý: Bạn phải gửi thông tin cá nhân của mình bằng tài khoản facebook đã tham gia chương trình.
Sau thời gian này, Ban tổ chức sẽ chốt danh sách nhận thưởng của chương trình. Người trúng giải nào không gửi lại thông tin cho Ban tổ chức thì sẽ bị mất quyền nhận giải và Ban tổ chức được phép chọn người thắng giải mới dựa trên quyết định mới của Ban tổ chức.

GỌI LẠI CHO TÔI
X