${item.ProductName}

${item.GiaChiNhanh | formatMoney} đ ${item.GiaChiNhanh - item.Note | formatMoney} đ

Giảm ngay ${item.Note | formatMoney } đ

300 phút
thoại nội mạng

2.5 GB data
tốc độ cao

45 phút
thoại liên mạng

1000 phút
gọi nhóm

400 phút
thoại nội mạng

3.5 GB data
tốc độ cao

60 phút
thoại liên mạng

1000 phút
gọi nhóm

700 phút
thoại nội mạng

5 GB data
tốc độ cao

100 phút
thoại liên mạng

1000 phút
gọi nhóm

900 phút
thoại nội mạng

6 GB data
tốc độ cao

100 phút
thoại liên mạng

1000 phút
gọi nhóm

1200 phút
thoại nội mạng

12 GB data
tốc độ cao

200 phút
thoại liên mạng

1000 phút
gọi nhóm

1500 phút
thoại nội mạng

18 GB data
tốc độ cao

300 phút
thoại liên mạng

1000 phút
gọi nhóm

Gói cước Mobifone trả trước ${Number(item.EventPromotionDescription.split(' - ')[3]) | formatMoney}đ/tháng
khi mua kèm máy, duy trì 12 tháng