iPad Mini Retina WiFi 16GB

4,890,000đ

- Màn hình LED Retina 7.9 inches
- Kết nối: bluetooth, wifi
- Chip A7 1.3GHz Dual - Core
- RAM 1GB ROM 16GB
- HĐH: iOS7

iPad Mini Retina WiFi 16GB
4,890,000đ
Giá máy mới: 6,990,000đ Đ

iPad Mini Retina WiFi 16GB

4,890,000đ

- Màn hình LED Retina 7.9 inches
- Kết nối: bluetooth, wifi
- Chip A7 1.3GHz Dual - Core
- RAM 1GB ROM 16GB
- HĐH: iOS7

iPad Mini Retina WiFi 16GB
328-330 Đường 3/2, Phường 12
4,890,000đ
Giá máy mới: 6,990,000đ Đ

iPad Mini Retina WiFi 16GB

4,890,000đ

- Màn hình LED Retina 7.9 inches
- Kết nối: bluetooth, wifi
- Chip A7 1.3GHz Dual - Core
- RAM 1GB ROM 16GB
- HĐH: iOS7

iPad Mini Retina WiFi 16GB
4,890,000đ
Giá máy mới: 6,990,000đ Đ

iPad Mini Retina WiFi 16GB

4,890,000đ

- Màn hình LED Retina 7.9 inches
- Kết nối: bluetooth, wifi
- Chip A7 1.3GHz Dual - Core
- RAM 1GB ROM 16GB
- HĐH: iOS7

iPad Mini Retina WiFi 16GB
328-330 Đường 3/2, Phường 12
4,890,000đ
Giá máy mới: 6,990,000đ Đ

iPad Mini Retina WiFi 16GB

4,890,000đ

- Màn hình LED Retina 7.9 inches
- Kết nối: bluetooth, wifi
- Chip A7 1.3GHz Dual - Core
- RAM 1GB ROM 16GB
- HĐH: iOS7

iPad Mini Retina WiFi 16GB
4,890,000đ
Giá máy mới: 6,990,000đ Đ

iPad Mini Retina WiFi 16GB

4,890,000đ

- Màn hình LED Retina 7.9 inches
- Kết nối: bluetooth, wifi
- Chip A7 1.3GHz Dual - Core
- RAM 1GB ROM 16GB
- HĐH: iOS7

iPad Mini Retina WiFi 16GB
328-330 Đường 3/2, Phường 12
4,890,000đ
Giá máy mới: 6,990,000đ Đ

iPad Mini Retina WiFi 16GB

4,890,000đ

- Màn hình LED Retina 7.9 inches
- Kết nối: bluetooth, wifi
- Chip A7 1.3GHz Dual - Core
- RAM 1GB ROM 16GB
- HĐH: iOS7

iPad Mini Retina WiFi 16GB
328-330 Đường 3/2, Phường 12
4,890,000đ
Giá máy mới: 6,990,000đ Đ

iPad Mini Retina WiFi 16GB

4,890,000đ

- Màn hình LED Retina 7.9 inches
- Kết nối: bluetooth, wifi
- Chip A7 1.3GHz Dual - Core
- RAM 1GB ROM 16GB
- HĐH: iOS7

iPad Mini Retina WiFi 16GB
328-330 Đường 3/2, Phường 12
4,890,000đ
Giá máy mới: 6,990,000đ Đ

iPad Mini Retina WiFi 16GB

5,500,000đ

- Màn hình LED Retina 7.9 inches
- Kết nối: bluetooth, wifi
- Chip A7 1.3GHz Dual - Core
- RAM 1GB ROM 16GB
- HĐH: iOS7

iPad Mini Retina WiFi 16GB
5,500,000đ
Giá máy mới: 6,990,000đ Đ
GỌI LẠI CHO TÔI