Gionee Elife E6

4,789,000đ

- Màn hình Full HD, 5.0 inches
- CPU Quad-Core 1.5 GHz
- RAM 2GB ROM 32GB
- Camera chính 13 MP, Pin 2020 mAh
- Hệ điều hành Android 4.2

Gionee Elife E6
4,789,000đ

Gionee Elife E6

4,789,000đ

- Màn hình Full HD, 5.0 inches
- CPU Quad-Core 1.5 GHz
- RAM 2GB ROM 32GB
- Camera chính 13 MP, Pin 2020 mAh
- Hệ điều hành Android 4.2

Gionee Elife E6
4,789,000đ

Gionee Elife E6

4,789,000đ

- Màn hình Full HD, 5.0 inches
- CPU Quad-Core 1.5 GHz
- RAM 2GB ROM 32GB
- Camera chính 13 MP, Pin 2020 mAh
- Hệ điều hành Android 4.2

Gionee Elife E6
4,789,000đ

Gionee Elife E6

4,789,000đ

- Màn hình Full HD, 5.0 inches
- CPU Quad-Core 1.5 GHz
- RAM 2GB ROM 32GB
- Camera chính 13 MP, Pin 2020 mAh
- Hệ điều hành Android 4.2

Gionee Elife E6
4,789,000đ

Gionee Elife E6

4,789,000đ

- Màn hình Full HD, 5.0 inches
- CPU Quad-Core 1.5 GHz
- RAM 2GB ROM 32GB
- Camera chính 13 MP, Pin 2020 mAh
- Hệ điều hành Android 4.2

Gionee Elife E6
4,789,000đ

Gionee Elife E6

4,789,000đ

- Màn hình Full HD, 5.0 inches
- CPU Quad-Core 1.5 GHz
- RAM 2GB ROM 32GB
- Camera chính 13 MP, Pin 2020 mAh
- Hệ điều hành Android 4.2

Gionee Elife E6
4,789,000đ

Gionee Elife E6

4,789,000đ

- Màn hình Full HD, 5.0 inches
- CPU Quad-Core 1.5 GHz
- RAM 2GB ROM 32GB
- Camera chính 13 MP, Pin 2020 mAh
- Hệ điều hành Android 4.2

Gionee Elife E6
4,789,000đ
GỌI LẠI CHO TÔI