Nokia Lumia 930

3,790,000đ

- Màn hình AMOLED, 5 inches
- CPU Quad-core 2.2, Adreno 330
- RAM 2GB ROM 32GB
- Camera chính 20 MP, Pin 2420 mAH
- Hệ điều hành WP 8.1

Nokia Lumia 930
328-330 Đường 3/2, Phường 12
3,790,000đ
Giá máy mới: 9,370,000đ Đ

Nokia Lumia 930

3,790,000đ

- Màn hình AMOLED, 5 inches
- CPU Quad-core 2.2, Adreno 330
- RAM 2GB ROM 32GB
- Camera chính 20 MP, Pin 2420 mAH
- Hệ điều hành WP 8.1

Nokia Lumia 930
3,790,000đ
Giá máy mới: 9,370,000đ Đ

Nokia Lumia 930

3,790,000đ

- Màn hình AMOLED, 5 inches
- CPU Quad-core 2.2, Adreno 330
- RAM 2GB ROM 32GB
- Camera chính 20 MP, Pin 2420 mAH
- Hệ điều hành WP 8.1

Nokia Lumia 930
328-330 Đường 3/2, Phường 12
3,790,000đ
Giá máy mới: 9,370,000đ Đ

Nokia Lumia 930

3,790,000đ

- Màn hình AMOLED, 5 inches
- CPU Quad-core 2.2, Adreno 330
- RAM 2GB ROM 32GB
- Camera chính 20 MP, Pin 2420 mAH
- Hệ điều hành WP 8.1

Nokia Lumia 930
328-330 Đường 3/2, Phường 12
3,790,000đ
Giá máy mới: 9,370,000đ Đ

Nokia Lumia 930

3,790,000đ

- Màn hình AMOLED, 5 inches
- CPU Quad-core 2.2, Adreno 330
- RAM 2GB ROM 32GB
- Camera chính 20 MP, Pin 2420 mAH
- Hệ điều hành WP 8.1

Nokia Lumia 930
328-330 Đường 3/2, Phường 12
3,790,000đ
Giá máy mới: 9,370,000đ Đ

Nokia Lumia 930

3,790,000đ

- Màn hình AMOLED, 5 inches
- CPU Quad-core 2.2, Adreno 330
- RAM 2GB ROM 32GB
- Camera chính 20 MP, Pin 2420 mAH
- Hệ điều hành WP 8.1

Nokia Lumia 930
328-330 Đường 3/2, Phường 12
3,790,000đ
Giá máy mới: 9,370,000đ Đ

Nokia Lumia 930

3,790,000đ

- Màn hình AMOLED, 5 inches
- CPU Quad-core 2.2, Adreno 330
- RAM 2GB ROM 32GB
- Camera chính 20 MP, Pin 2420 mAH
- Hệ điều hành WP 8.1

Nokia Lumia 930
3,790,000đ
Giá máy mới: 9,370,000đ Đ

Nokia Lumia 930

3,790,000đ

- Màn hình AMOLED, 5 inches
- CPU Quad-core 2.2, Adreno 330
- RAM 2GB ROM 32GB
- Camera chính 20 MP, Pin 2420 mAH
- Hệ điều hành WP 8.1

Nokia Lumia 930
328-330 Đường 3/2, Phường 12
3,790,000đ
Giá máy mới: 9,370,000đ Đ

Nokia Lumia 930

3,790,000đ

- Màn hình AMOLED, 5 inches
- CPU Quad-core 2.2, Adreno 330
- RAM 2GB ROM 32GB
- Camera chính 20 MP, Pin 2420 mAH
- Hệ điều hành WP 8.1

Nokia Lumia 930
226B-228B Đường cầu số 02, Ấp Long Thành, H.Phước Long, Bạc Liêu
3,790,000đ
Giá máy mới: 9,370,000đ Đ

Nokia Lumia 930

3,790,000đ

- Màn hình AMOLED, 5 inches
- CPU Quad-core 2.2, Adreno 330
- RAM 2GB ROM 32GB
- Camera chính 20 MP, Pin 2420 mAH
- Hệ điều hành WP 8.1

Nokia Lumia 930
3,790,000đ
Giá máy mới: 9,370,000đ Đ

Nokia Lumia 930

3,790,000đ

- Màn hình AMOLED, 5 inches
- CPU Quad-core 2.2, Adreno 330
- RAM 2GB ROM 32GB
- Camera chính 20 MP, Pin 2420 mAH
- Hệ điều hành WP 8.1

Nokia Lumia 930
3,790,000đ
Giá máy mới: 9,370,000đ Đ

Nokia Lumia 930

3,790,000đ

- Màn hình AMOLED, 5 inches
- CPU Quad-core 2.2, Adreno 330
- RAM 2GB ROM 32GB
- Camera chính 20 MP, Pin 2420 mAH
- Hệ điều hành WP 8.1

Nokia Lumia 930
328-330 Đường 3/2, Phường 12
3,790,000đ
Giá máy mới: 9,370,000đ Đ
GỌI LẠI CHO TÔI