Philips S398

1,350,000đ

- Màn hình 5.0 inches
- CPU Quad Core 1.3GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Camera 8MP/2MP, Pin 2050mAh
- Hệ điều hành Android 4.4

Philips S398
1,350,000đ
Giá máy mới: 1,990,000đ Đ

Philips S398

1,350,000đ

- Màn hình 5.0 inches
- CPU Quad Core 1.3GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Camera 8MP/2MP, Pin 2050mAh
- Hệ điều hành Android 4.4

Philips S398
328-330 Đường 3/2, Phường 12
1,350,000đ
Giá máy mới: 1,990,000đ Đ

Philips S398

1,350,000đ

- Màn hình 5.0 inches
- CPU Quad Core 1.3GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Camera 8MP/2MP, Pin 2050mAh
- Hệ điều hành Android 4.4

Philips S398
1,350,000đ
Giá máy mới: 1,990,000đ Đ

Philips S398

1,350,000đ

- Màn hình 5.0 inches
- CPU Quad Core 1.3GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Camera 8MP/2MP, Pin 2050mAh
- Hệ điều hành Android 4.4

Philips S398
1,350,000đ
Giá máy mới: 1,990,000đ Đ

Philips S398

1,350,000đ

- Màn hình 5.0 inches
- CPU Quad Core 1.3GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Camera 8MP/2MP, Pin 2050mAh
- Hệ điều hành Android 4.4

Philips S398
1,350,000đ
Giá máy mới: 1,990,000đ Đ
GỌI LẠI CHO TÔI