Samsung Galaxy Tab 3 V - T116

1,690,000đ

- Màn hình 7 inches WSVGA
- Kết nối Wi-Fi, Bluetooth, 3G
- CPU Quad-Core 1.3 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Hệ điều hành Android Kitkat 4.4

Samsung Galaxy Tab 3 V - T116
328-330 Đường 3/2, Phường 12
1,690,000đ
Giá máy mới: 2,990,000đ Đ

Samsung Galaxy Tab 3 V - T116

1,690,000đ

- Màn hình 7 inches WSVGA
- Kết nối Wi-Fi, Bluetooth, 3G
- CPU Quad-Core 1.3 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Hệ điều hành Android Kitkat 4.4

Samsung Galaxy Tab 3 V - T116
328-330 Đường 3/2, Phường 12
1,690,000đ
Giá máy mới: 2,990,000đ Đ

Samsung Galaxy Tab 3 V - T116

1,690,000đ

- Màn hình 7 inches WSVGA
- Kết nối Wi-Fi, Bluetooth, 3G
- CPU Quad-Core 1.3 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Hệ điều hành Android Kitkat 4.4

Samsung Galaxy Tab 3 V - T116
328-330 Đường 3/2, Phường 12
1,690,000đ
Giá máy mới: 2,990,000đ Đ

Samsung Galaxy Tab 3 V - T116

2,190,000đ

- Màn hình 7 inches WSVGA
- Kết nối Wi-Fi, Bluetooth, 3G
- CPU Quad-Core 1.3 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Hệ điều hành Android Kitkat 4.4

Samsung Galaxy Tab 3 V - T116
328-330 Đường 3/2, Phường 12
2,190,000đ
Giá máy mới: 2,990,000đ Đ
GỌI LẠI CHO TÔI