Microsoft Lumia 540

1,100,000đ

- Màn hình IPS LCD 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.2 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin Li-Ion 2200 mAh
- Hệ điều hành Windows Phone 8.1

Microsoft Lumia 540
328-330 Đường 3/2, Phường 12
1,100,000đ
Giá máy mới: 2,090,000đ Đ

Microsoft Lumia 540

1,100,000đ

- Màn hình IPS LCD 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.2 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin Li-Ion 2200 mAh
- Hệ điều hành Windows Phone 8.1

Microsoft Lumia 540
328-330 Đường 3/2, Phường 12
1,100,000đ
Giá máy mới: 2,090,000đ Đ

Microsoft Lumia 540

1,100,000đ

- Màn hình IPS LCD 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.2 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin Li-Ion 2200 mAh
- Hệ điều hành Windows Phone 8.1

Microsoft Lumia 540
328-330 Đường 3/2, Phường 12
1,100,000đ
Giá máy mới: 2,090,000đ Đ

Microsoft Lumia 540

1,100,000đ

- Màn hình IPS LCD 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.2 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin Li-Ion 2200 mAh
- Hệ điều hành Windows Phone 8.1

Microsoft Lumia 540
2558, Ấp Tân Tiến, Xã Xuân Hiệp, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
1,100,000đ
Giá máy mới: 2,090,000đ Đ

Microsoft Lumia 540

1,100,000đ

- Màn hình IPS LCD 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.2 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin Li-Ion 2200 mAh
- Hệ điều hành Windows Phone 8.1

Microsoft Lumia 540
328-330 Đường 3/2, Phường 12
1,100,000đ
Giá máy mới: 2,090,000đ Đ

Microsoft Lumia 540

1,100,000đ

- Màn hình IPS LCD 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.2 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin Li-Ion 2200 mAh
- Hệ điều hành Windows Phone 8.1

Microsoft Lumia 540
328-330 Đường 3/2, Phường 12
1,100,000đ
Giá máy mới: 2,090,000đ Đ

Microsoft Lumia 540

1,100,000đ

- Màn hình IPS LCD 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.2 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin Li-Ion 2200 mAh
- Hệ điều hành Windows Phone 8.1

Microsoft Lumia 540
328-330 Đường 3/2, Phường 12
1,100,000đ
Giá máy mới: 2,090,000đ Đ

Microsoft Lumia 540

1,100,000đ

- Màn hình IPS LCD 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.2 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin Li-Ion 2200 mAh
- Hệ điều hành Windows Phone 8.1

Microsoft Lumia 540
328-330 Đường 3/2, Phường 12
1,100,000đ
Giá máy mới: 2,090,000đ Đ

Microsoft Lumia 540

1,190,000đ

- Màn hình IPS LCD 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.2 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin Li-Ion 2200 mAh
- Hệ điều hành Windows Phone 8.1

Microsoft Lumia 540
2558, Ấp Tân Tiến, Xã Xuân Hiệp, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
1,190,000đ
Giá máy mới: 2,090,000đ Đ

Microsoft Lumia 540

1,450,000đ

- Màn hình IPS LCD 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.2 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin Li-Ion 2200 mAh
- Hệ điều hành Windows Phone 8.1

Microsoft Lumia 540
792 Nguyễn Kiệm, P3
1,450,000đ
Giá máy mới: 2,090,000đ Đ

Microsoft Lumia 540

1,450,000đ

- Màn hình IPS LCD 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.2 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin Li-Ion 2200 mAh
- Hệ điều hành Windows Phone 8.1

Microsoft Lumia 540
328-330 Đường 3/2, Phường 12
1,450,000đ
Giá máy mới: 2,090,000đ Đ

Microsoft Lumia 540

1,450,000đ

- Màn hình IPS LCD 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.2 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin Li-Ion 2200 mAh
- Hệ điều hành Windows Phone 8.1

Microsoft Lumia 540
328-330 Đường 3/2, Phường 12
1,450,000đ
Giá máy mới: 2,090,000đ Đ
GỌI LẠI CHO TÔI