Philips S309

800,000đ

- Màn hình 4.0 inches
- CPU Dual-core 1 GHz
- RAM 512MB ROM 4GB
- Camera 5 MP
- Pin Li-Ion 1600 mAh
- Hệ điều hành Android 4.4 (Kitkat)

Philips S309
90 Trần Hưng Đạo, P.Trưng Trắc, TX.Phúc Yên, Vĩnh Phúc
800,000đ
Giá máy mới: 1,159,000đ Đ

Philips S309

800,000đ

- Màn hình 4.0 inches
- CPU Dual-core 1 GHz
- RAM 512MB ROM 4GB
- Camera 5 MP
- Pin Li-Ion 1600 mAh
- Hệ điều hành Android 4.4 (Kitkat)

Philips S309
800,000đ
Giá máy mới: 1,159,000đ Đ

Philips S309

800,000đ

- Màn hình 4.0 inches
- CPU Dual-core 1 GHz
- RAM 512MB ROM 4GB
- Camera 5 MP
- Pin Li-Ion 1600 mAh
- Hệ điều hành Android 4.4 (Kitkat)

Philips S309
328-330 Đường 3/2, Phường 12
800,000đ
Giá máy mới: 1,159,000đ Đ

Philips S309

800,000đ

- Màn hình 4.0 inches
- CPU Dual-core 1 GHz
- RAM 512MB ROM 4GB
- Camera 5 MP
- Pin Li-Ion 1600 mAh
- Hệ điều hành Android 4.4 (Kitkat)

Philips S309
800,000đ
Giá máy mới: 1,159,000đ Đ

Philips S309

800,000đ

- Màn hình 4.0 inches
- CPU Dual-core 1 GHz
- RAM 512MB ROM 4GB
- Camera 5 MP
- Pin Li-Ion 1600 mAh
- Hệ điều hành Android 4.4 (Kitkat)

Philips S309
800,000đ
Giá máy mới: 1,159,000đ Đ

Philips S309

800,000đ

- Màn hình 4.0 inches
- CPU Dual-core 1 GHz
- RAM 512MB ROM 4GB
- Camera 5 MP
- Pin Li-Ion 1600 mAh
- Hệ điều hành Android 4.4 (Kitkat)

Philips S309
800,000đ
Giá máy mới: 1,159,000đ Đ

Philips S309

800,000đ

- Màn hình 4.0 inches
- CPU Dual-core 1 GHz
- RAM 512MB ROM 4GB
- Camera 5 MP
- Pin Li-Ion 1600 mAh
- Hệ điều hành Android 4.4 (Kitkat)

Philips S309
800,000đ
Giá máy mới: 1,159,000đ Đ

Philips S309

800,000đ

- Màn hình 4.0 inches
- CPU Dual-core 1 GHz
- RAM 512MB ROM 4GB
- Camera 5 MP
- Pin Li-Ion 1600 mAh
- Hệ điều hành Android 4.4 (Kitkat)

Philips S309
800,000đ
Giá máy mới: 1,159,000đ Đ

Philips S309

800,000đ

- Màn hình 4.0 inches
- CPU Dual-core 1 GHz
- RAM 512MB ROM 4GB
- Camera 5 MP
- Pin Li-Ion 1600 mAh
- Hệ điều hành Android 4.4 (Kitkat)

Philips S309
800,000đ
Giá máy mới: 1,159,000đ Đ
GỌI LẠI CHO TÔI