Tablet Asus Zenpad Z170CG

1,870,000đ

- Display: 7 inches
- Kết nối Wifi, Bluetooth, 3G
- CPU: Intel Atom x3 C3230 1.2GHz / QC
- RAM: 1GB, ROM: 8GB
- OS: Android 5.0

Tablet Asus Zenpad Z170CG
1,870,000đ
Giá máy mới: 2,490,000đ Đ

Tablet Asus Zenpad Z170CG

1,990,000đ

- Display: 7 inches
- Kết nối Wifi, Bluetooth, 3G
- CPU: Intel Atom x3 C3230 1.2GHz / QC
- RAM: 1GB, ROM: 8GB
- OS: Android 5.0

Tablet Asus Zenpad Z170CG
1,990,000đ
Giá máy mới: 2,490,000đ Đ

Tablet Asus Zenpad Z170CG

1,990,000đ

- Display: 7 inches
- Kết nối Wifi, Bluetooth, 3G
- CPU: Intel Atom x3 C3230 1.2GHz / QC
- RAM: 1GB, ROM: 8GB
- OS: Android 5.0

Tablet Asus Zenpad Z170CG
1,990,000đ
Giá máy mới: 2,490,000đ Đ
GỌI LẠI CHO TÔI