Sony Xperia Z5 Dual

7,200,000đ

- Màn hình IPS LCD, 5.2 inches
- CPU Snapdragon 810, 8 nhân
- RAM 3GB ROM 32GB
- Pin 2900 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Lollipop)

Sony Xperia Z5 Dual
197 Đại La, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội
7,200,000đ
Giá máy mới: 11,990,000đ Đ

Sony Xperia Z5 Dual

8,990,000đ

- Màn hình IPS LCD, 5.2 inches
- CPU Snapdragon 810, 8 nhân
- RAM 3GB ROM 32GB
- Pin 2900 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Lollipop)

Sony Xperia Z5 Dual
8,990,000đ
Giá máy mới: 11,990,000đ Đ

Sony Xperia Z5 Dual

8,993,000đ

- Màn hình IPS LCD, 5.2 inches
- CPU Snapdragon 810, 8 nhân
- RAM 3GB ROM 32GB
- Pin 2900 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Lollipop)

Sony Xperia Z5 Dual
328-330 Đường 3/2, Phường 12
8,993,000đ
Giá máy mới: 11,990,000đ Đ

Sony Xperia Z5 Dual

8,993,000đ

- Màn hình IPS LCD, 5.2 inches
- CPU Snapdragon 810, 8 nhân
- RAM 3GB ROM 32GB
- Pin 2900 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Lollipop)

Sony Xperia Z5 Dual
328-330 Đường 3/2, Phường 12
8,993,000đ
Giá máy mới: 11,990,000đ Đ

Sony Xperia Z5 Dual

8,993,000đ

- Màn hình IPS LCD, 5.2 inches
- CPU Snapdragon 810, 8 nhân
- RAM 3GB ROM 32GB
- Pin 2900 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Lollipop)

Sony Xperia Z5 Dual
328-330 Đường 3/2, Phường 12
8,993,000đ
Giá máy mới: 11,990,000đ Đ

Sony Xperia Z5 Dual

8,993,000đ

- Màn hình IPS LCD, 5.2 inches
- CPU Snapdragon 810, 8 nhân
- RAM 3GB ROM 32GB
- Pin 2900 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Lollipop)

Sony Xperia Z5 Dual
328-330 Đường 3/2, Phường 12
8,993,000đ
Giá máy mới: 11,990,000đ Đ

Sony Xperia Z5 Dual

8,993,000đ

- Màn hình IPS LCD, 5.2 inches
- CPU Snapdragon 810, 8 nhân
- RAM 3GB ROM 32GB
- Pin 2900 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Lollipop)

Sony Xperia Z5 Dual
328-330 Đường 3/2, Phường 12
8,993,000đ
Giá máy mới: 11,990,000đ Đ

Sony Xperia Z5 Dual

8,993,000đ

- Màn hình IPS LCD, 5.2 inches
- CPU Snapdragon 810, 8 nhân
- RAM 3GB ROM 32GB
- Pin 2900 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Lollipop)

Sony Xperia Z5 Dual
328-330 Đường 3/2, Phường 12
8,993,000đ
Giá máy mới: 11,990,000đ Đ

Sony Xperia Z5 Dual

8,993,000đ

- Màn hình IPS LCD, 5.2 inches
- CPU Snapdragon 810, 8 nhân
- RAM 3GB ROM 32GB
- Pin 2900 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Lollipop)

Sony Xperia Z5 Dual
328-330 Đường 3/2, Phường 12
8,993,000đ
Giá máy mới: 11,990,000đ Đ

Sony Xperia Z5 Dual

8,993,000đ

- Màn hình IPS LCD, 5.2 inches
- CPU Snapdragon 810, 8 nhân
- RAM 3GB ROM 32GB
- Pin 2900 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Lollipop)

Sony Xperia Z5 Dual
328-330 Đường 3/2, Phường 12
8,993,000đ
Giá máy mới: 11,990,000đ Đ

Sony Xperia Z5 Dual

8,993,000đ

- Màn hình IPS LCD, 5.2 inches
- CPU Snapdragon 810, 8 nhân
- RAM 3GB ROM 32GB
- Pin 2900 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Lollipop)

Sony Xperia Z5 Dual
328-330 Đường 3/2, Phường 12
8,993,000đ
Giá máy mới: 11,990,000đ Đ

Sony Xperia Z5 Dual

8,993,000đ

- Màn hình IPS LCD, 5.2 inches
- CPU Snapdragon 810, 8 nhân
- RAM 3GB ROM 32GB
- Pin 2900 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Lollipop)

Sony Xperia Z5 Dual
328-330 Đường 3/2, Phường 12
8,993,000đ
Giá máy mới: 11,990,000đ Đ
GỌI LẠI CHO TÔI