Sony Xperia Z5 Premium Dual

11,990,000đ

- Màn hình IPS LCD, 5.5 inches
- CPU Snapdragon 810, 8 nhân
- RAM 3GB ROM 32GB
- Pin 3430 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Lollipop)

Sony Xperia Z5 Premium Dual
328-330 Đường 3/2, Phường 12
11,990,000đ
Giá máy mới: 15,990,000đ Đ

Sony Xperia Z5 Premium Dual

11,990,000đ

- Màn hình IPS LCD, 5.5 inches
- CPU Snapdragon 810, 8 nhân
- RAM 3GB ROM 32GB
- Pin 3430 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Lollipop)

Sony Xperia Z5 Premium Dual
328-330 Đường 3/2, Phường 12
11,990,000đ
Giá máy mới: 15,990,000đ Đ

Sony Xperia Z5 Premium Dual

11,990,000đ

- Màn hình IPS LCD, 5.5 inches
- CPU Snapdragon 810, 8 nhân
- RAM 3GB ROM 32GB
- Pin 3430 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Lollipop)

Sony Xperia Z5 Premium Dual
328-330 Đường 3/2, Phường 12
11,990,000đ
Giá máy mới: 15,990,000đ Đ

Sony Xperia Z5 Premium Dual

11,990,000đ

- Màn hình IPS LCD, 5.5 inches
- CPU Snapdragon 810, 8 nhân
- RAM 3GB ROM 32GB
- Pin 3430 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Lollipop)

Sony Xperia Z5 Premium Dual
328-330 Đường 3/2, Phường 12
11,990,000đ
Giá máy mới: 15,990,000đ Đ

Sony Xperia Z5 Premium Dual

11,990,000đ

- Màn hình IPS LCD, 5.5 inches
- CPU Snapdragon 810, 8 nhân
- RAM 3GB ROM 32GB
- Pin 3430 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Lollipop)

Sony Xperia Z5 Premium Dual
328-330 Đường 3/2, Phường 12
11,990,000đ
Giá máy mới: 15,990,000đ Đ

Sony Xperia Z5 Premium Dual

11,990,000đ

- Màn hình IPS LCD, 5.5 inches
- CPU Snapdragon 810, 8 nhân
- RAM 3GB ROM 32GB
- Pin 3430 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Lollipop)

Sony Xperia Z5 Premium Dual
328-330 Đường 3/2, Phường 12
11,990,000đ
Giá máy mới: 15,990,000đ Đ

Sony Xperia Z5 Premium Dual

11,990,000đ

- Màn hình IPS LCD, 5.5 inches
- CPU Snapdragon 810, 8 nhân
- RAM 3GB ROM 32GB
- Pin 3430 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Lollipop)

Sony Xperia Z5 Premium Dual
328-330 Đường 3/2, Phường 12
11,990,000đ
Giá máy mới: 15,990,000đ Đ

Sony Xperia Z5 Premium Dual

11,990,000đ

- Màn hình IPS LCD, 5.5 inches
- CPU Snapdragon 810, 8 nhân
- RAM 3GB ROM 32GB
- Pin 3430 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Lollipop)

Sony Xperia Z5 Premium Dual
328-330 Đường 3/2, Phường 12
11,990,000đ
Giá máy mới: 15,990,000đ Đ

Sony Xperia Z5 Premium Dual

11,990,000đ

- Màn hình IPS LCD, 5.5 inches
- CPU Snapdragon 810, 8 nhân
- RAM 3GB ROM 32GB
- Pin 3430 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Lollipop)

Sony Xperia Z5 Premium Dual
328-330 Đường 3/2, Phường 12
11,990,000đ
Giá máy mới: 15,990,000đ Đ

Sony Xperia Z5 Premium Dual

11,990,000đ

- Màn hình IPS LCD, 5.5 inches
- CPU Snapdragon 810, 8 nhân
- RAM 3GB ROM 32GB
- Pin 3430 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Lollipop)

Sony Xperia Z5 Premium Dual
328-330 Đường 3/2, Phường 12
11,990,000đ
Giá máy mới: 15,990,000đ Đ

Sony Xperia Z5 Premium Dual

11,990,000đ

- Màn hình IPS LCD, 5.5 inches
- CPU Snapdragon 810, 8 nhân
- RAM 3GB ROM 32GB
- Pin 3430 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Lollipop)

Sony Xperia Z5 Premium Dual
328-330 Đường 3/2, Phường 12
11,990,000đ
Giá máy mới: 15,990,000đ Đ

Sony Xperia Z5 Premium Dual

11,990,000đ

- Màn hình IPS LCD, 5.5 inches
- CPU Snapdragon 810, 8 nhân
- RAM 3GB ROM 32GB
- Pin 3430 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Lollipop)

Sony Xperia Z5 Premium Dual
328-330 Đường 3/2, Phường 12
11,990,000đ
Giá máy mới: 15,990,000đ Đ
GỌI LẠI CHO TÔI