Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)

2,350,000đ

- Màn hình 7 inch WXGA TFT
- CPU Quad-Core 1.5GHz
- RAM 1.5GB ROM 8GB
- Camera 2.0MP/5.0MP, Pin 4000mAh
- Hệ điều hành Android 5.1

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)
2,350,000đ
Giá máy mới: 3,590,000đ Đ

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)

2,500,000đ

- Màn hình 7 inch WXGA TFT
- CPU Quad-Core 1.5GHz
- RAM 1.5GB ROM 8GB
- Camera 2.0MP/5.0MP, Pin 4000mAh
- Hệ điều hành Android 5.1

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)
1/30 KP Bình Minh 2, Nguyễn An Ninh
2,500,000đ
Giá máy mới: 3,590,000đ Đ

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)

2,510,000đ

- Màn hình 7 inch WXGA TFT
- CPU Quad-Core 1.5GHz
- RAM 1.5GB ROM 8GB
- Camera 2.0MP/5.0MP, Pin 4000mAh
- Hệ điều hành Android 5.1

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)
2,510,000đ
Giá máy mới: 3,590,000đ Đ

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)

2,510,000đ

- Màn hình 7 inch WXGA TFT
- CPU Quad-Core 1.5GHz
- RAM 1.5GB ROM 8GB
- Camera 2.0MP/5.0MP, Pin 4000mAh
- Hệ điều hành Android 5.1

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)
316 Tạo Lực 5, P. Hòa Phú, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
2,510,000đ
Giá máy mới: 3,590,000đ Đ

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)

2,510,000đ

- Màn hình 7 inch WXGA TFT
- CPU Quad-Core 1.5GHz
- RAM 1.5GB ROM 8GB
- Camera 2.0MP/5.0MP, Pin 4000mAh
- Hệ điều hành Android 5.1

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)
316 Tạo Lực 5, P. Hòa Phú, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
2,510,000đ
Giá máy mới: 3,590,000đ Đ

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)

2,600,000đ

- Màn hình 7 inch WXGA TFT
- CPU Quad-Core 1.5GHz
- RAM 1.5GB ROM 8GB
- Camera 2.0MP/5.0MP, Pin 4000mAh
- Hệ điều hành Android 5.1

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)
521 Đại lộ Bình Dương
2,600,000đ
Giá máy mới: 3,590,000đ Đ

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)

2,600,000đ

- Màn hình 7 inch WXGA TFT
- CPU Quad-Core 1.5GHz
- RAM 1.5GB ROM 8GB
- Camera 2.0MP/5.0MP, Pin 4000mAh
- Hệ điều hành Android 5.1

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)
2,600,000đ
Giá máy mới: 3,590,000đ Đ

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)

3,140,000đ

- Màn hình 7 inch WXGA TFT
- CPU Quad-Core 1.5GHz
- RAM 1.5GB ROM 8GB
- Camera 2.0MP/5.0MP, Pin 4000mAh
- Hệ điều hành Android 5.1

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)
3,140,000đ
Giá máy mới: 3,590,000đ Đ
GỌI LẠI CHO TÔI
X Flash card