Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)

2,350,000đ

- Màn hình 7 inch WXGA TFT
- CPU Quad-Core 1.5GHz
- RAM 1.5GB ROM 8GB
- Camera 2.0MP/5.0MP, Pin 4000mAh
- Hệ điều hành Android 5.1

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)
2,350,000đ
Giá máy mới: 3,590,000đ Đ

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)

2,500,000đ

- Màn hình 7 inch WXGA TFT
- CPU Quad-Core 1.5GHz
- RAM 1.5GB ROM 8GB
- Camera 2.0MP/5.0MP, Pin 4000mAh
- Hệ điều hành Android 5.1

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)
2,500,000đ
Giá máy mới: 3,590,000đ Đ

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)

2,500,000đ

- Màn hình 7 inch WXGA TFT
- CPU Quad-Core 1.5GHz
- RAM 1.5GB ROM 8GB
- Camera 2.0MP/5.0MP, Pin 4000mAh
- Hệ điều hành Android 5.1

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)
2,500,000đ
Giá máy mới: 3,590,000đ Đ

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)

2,510,000đ

- Màn hình 7 inch WXGA TFT
- CPU Quad-Core 1.5GHz
- RAM 1.5GB ROM 8GB
- Camera 2.0MP/5.0MP, Pin 4000mAh
- Hệ điều hành Android 5.1

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)
2,510,000đ
Giá máy mới: 3,590,000đ Đ

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)

2,510,000đ

- Màn hình 7 inch WXGA TFT
- CPU Quad-Core 1.5GHz
- RAM 1.5GB ROM 8GB
- Camera 2.0MP/5.0MP, Pin 4000mAh
- Hệ điều hành Android 5.1

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)
2,510,000đ
Giá máy mới: 3,590,000đ Đ

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)

2,600,000đ

- Màn hình 7 inch WXGA TFT
- CPU Quad-Core 1.5GHz
- RAM 1.5GB ROM 8GB
- Camera 2.0MP/5.0MP, Pin 4000mAh
- Hệ điều hành Android 5.1

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)
2,600,000đ
Giá máy mới: 3,590,000đ Đ

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)

2,600,000đ

- Màn hình 7 inch WXGA TFT
- CPU Quad-Core 1.5GHz
- RAM 1.5GB ROM 8GB
- Camera 2.0MP/5.0MP, Pin 4000mAh
- Hệ điều hành Android 5.1

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)
2,600,000đ
Giá máy mới: 3,590,000đ Đ

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)

2,870,000đ

- Màn hình 7 inch WXGA TFT
- CPU Quad-Core 1.5GHz
- RAM 1.5GB ROM 8GB
- Camera 2.0MP/5.0MP, Pin 4000mAh
- Hệ điều hành Android 5.1

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)
51 Đường DT745, KP. Đông Tư, P. Lái Thiêu, TX Thuận An, Bình Dương
2,870,000đ
Giá máy mới: 3,590,000đ Đ

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)

2,870,000đ

- Màn hình 7 inch WXGA TFT
- CPU Quad-Core 1.5GHz
- RAM 1.5GB ROM 8GB
- Camera 2.0MP/5.0MP, Pin 4000mAh
- Hệ điều hành Android 5.1

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)
242/1A Đại Lộ Bình Dương, KP Thạnh Hòa B
2,870,000đ
Giá máy mới: 3,590,000đ Đ

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)

2,870,000đ

- Màn hình 7 inch WXGA TFT
- CPU Quad-Core 1.5GHz
- RAM 1.5GB ROM 8GB
- Camera 2.0MP/5.0MP, Pin 4000mAh
- Hệ điều hành Android 5.1

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)
242/1A Đại Lộ Bình Dương, KP Thạnh Hòa B
2,870,000đ
Giá máy mới: 3,590,000đ Đ

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)

3,140,000đ

- Màn hình 7 inch WXGA TFT
- CPU Quad-Core 1.5GHz
- RAM 1.5GB ROM 8GB
- Camera 2.0MP/5.0MP, Pin 4000mAh
- Hệ điều hành Android 5.1

Tablet Samsung Galaxy Tab A6 7 (SM-T285)
3,140,000đ
Giá máy mới: 3,590,000đ Đ
GỌI LẠI CHO TÔI
X Flash card