Laptop Dell Vostro V3559A Black

10,200,000đ

- CPU: Intel Core i5-6200U 2.3GHz
- RAM: 4GB DDR3L, HDD: 500GB
- Graphics: AMD Radeon R5 M315 2GB
- Display: 15.6 inches HD WLED
- Weight: 2.3Kg - Battery: 4 Cell

Laptop Dell Vostro V3559A Black
171 Lê Hồng Phong, P. Phú Trinh
10,200,000đ
Giá máy mới: 13,790,000đ Đ

Laptop Dell Vostro V3559A Black

12,000,000đ

- CPU: Intel Core i5-6200U 2.3GHz
- RAM: 4GB DDR3L, HDD: 500GB
- Graphics: AMD Radeon R5 M315 2GB
- Display: 15.6 inches HD WLED
- Weight: 2.3Kg - Battery: 4 Cell

Laptop Dell Vostro V3559A Black
Khu phố Xuân Thụ, Phường Đông Ngàn, Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
12,000,000đ
Giá máy mới: 13,790,000đ Đ

Laptop Dell Vostro V3559A Black

12,390,000đ

- CPU: Intel Core i5-6200U 2.3GHz
- RAM: 4GB DDR3L, HDD: 500GB
- Graphics: AMD Radeon R5 M315 2GB
- Display: 15.6 inches HD WLED
- Weight: 2.3Kg - Battery: 4 Cell

Laptop Dell Vostro V3559A Black
171 Lê Hồng Phong, P. Phú Trinh
12,390,000đ
Giá máy mới: 13,790,000đ Đ

Laptop Dell Vostro V3559A Black

12,390,000đ

- CPU: Intel Core i5-6200U 2.3GHz
- RAM: 4GB DDR3L, HDD: 500GB
- Graphics: AMD Radeon R5 M315 2GB
- Display: 15.6 inches HD WLED
- Weight: 2.3Kg - Battery: 4 Cell

Laptop Dell Vostro V3559A Black
171 Lê Hồng Phong, P. Phú Trinh
12,390,000đ
Giá máy mới: 13,790,000đ Đ

Laptop Dell Vostro V3559A Black

12,490,000đ

- CPU: Intel Core i5-6200U 2.3GHz
- RAM: 4GB DDR3L, HDD: 500GB
- Graphics: AMD Radeon R5 M315 2GB
- Display: 15.6 inches HD WLED
- Weight: 2.3Kg - Battery: 4 Cell

Laptop Dell Vostro V3559A Black
01 Trần Phú, Phường Ngọc Trạo
12,490,000đ
Giá máy mới: 13,790,000đ Đ

Laptop Dell Vostro V3559A Black

12,490,000đ

- CPU: Intel Core i5-6200U 2.3GHz
- RAM: 4GB DDR3L, HDD: 500GB
- Graphics: AMD Radeon R5 M315 2GB
- Display: 15.6 inches HD WLED
- Weight: 2.3Kg - Battery: 4 Cell

Laptop Dell Vostro V3559A Black
412 Trần Hưng Ðạo, TP. Hải Dương
12,490,000đ
Giá máy mới: 13,790,000đ Đ

Laptop Dell Vostro V3559A Black

12,590,000đ

- CPU: Intel Core i5-6200U 2.3GHz
- RAM: 4GB DDR3L, HDD: 500GB
- Graphics: AMD Radeon R5 M315 2GB
- Display: 15.6 inches HD WLED
- Weight: 2.3Kg - Battery: 4 Cell

Laptop Dell Vostro V3559A Black
171 Lê Hồng Phong, P. Phú Trinh
12,590,000đ
Giá máy mới: 13,790,000đ Đ

Laptop Dell Vostro V3559A Black

12,690,000đ

- CPU: Intel Core i5-6200U 2.3GHz
- RAM: 4GB DDR3L, HDD: 500GB
- Graphics: AMD Radeon R5 M315 2GB
- Display: 15.6 inches HD WLED
- Weight: 2.3Kg - Battery: 4 Cell

Laptop Dell Vostro V3559A Black
226 Đặng Văn Bi, P Bình Thọ
12,690,000đ
Giá máy mới: 13,790,000đ Đ

Laptop Dell Vostro V3559A Black

12,690,000đ

- CPU: Intel Core i5-6200U 2.3GHz
- RAM: 4GB DDR3L, HDD: 500GB
- Graphics: AMD Radeon R5 M315 2GB
- Display: 15.6 inches HD WLED
- Weight: 2.3Kg - Battery: 4 Cell

Laptop Dell Vostro V3559A Black
620B-620C Quang Trung 2, P. Đông Vệ, Tp. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
12,690,000đ
Giá máy mới: 13,790,000đ Đ
GỌI LẠI CHO TÔI