Coolpad Roar 3 ( A118 )

1,590,000đ

- Màn hình IPS HD 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.2 GHz
- RAM 2GB, ROM 8GB
- Pin 2500 mAh
- Hệ điều hành Android 4.4.4

Coolpad Roar 3 ( A118 )
12/6 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp
1,590,000đ
Giá máy mới: 2,490,000đ Đ

Coolpad Roar 3 ( A118 )

1,590,000đ

- Màn hình IPS HD 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.2 GHz
- RAM 2GB, ROM 8GB
- Pin 2500 mAh
- Hệ điều hành Android 4.4.4

Coolpad Roar 3 ( A118 )
328-330 Đường 3/2, Phường 12
1,590,000đ
Giá máy mới: 2,490,000đ Đ

Coolpad Roar 3 ( A118 )

1,590,000đ

- Màn hình IPS HD 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.2 GHz
- RAM 2GB, ROM 8GB
- Pin 2500 mAh
- Hệ điều hành Android 4.4.4

Coolpad Roar 3 ( A118 )
12/6 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp
1,590,000đ
Giá máy mới: 2,490,000đ Đ

Coolpad Roar 3 ( A118 )

1,590,000đ

- Màn hình IPS HD 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.2 GHz
- RAM 2GB, ROM 8GB
- Pin 2500 mAh
- Hệ điều hành Android 4.4.4

Coolpad Roar 3 ( A118 )
1,590,000đ
Giá máy mới: 2,490,000đ Đ

Coolpad Roar 3 ( A118 )

1,590,000đ

- Màn hình IPS HD 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.2 GHz
- RAM 2GB, ROM 8GB
- Pin 2500 mAh
- Hệ điều hành Android 4.4.4

Coolpad Roar 3 ( A118 )
328-330 Đường 3/2, Phường 12
1,590,000đ
Giá máy mới: 2,490,000đ Đ

Coolpad Roar 3 ( A118 )

1,590,000đ

- Màn hình IPS HD 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.2 GHz
- RAM 2GB, ROM 8GB
- Pin 2500 mAh
- Hệ điều hành Android 4.4.4

Coolpad Roar 3 ( A118 )
12/6 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp
1,590,000đ
Giá máy mới: 2,490,000đ Đ

Coolpad Roar 3 ( A118 )

1,590,000đ

- Màn hình IPS HD 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.2 GHz
- RAM 2GB, ROM 8GB
- Pin 2500 mAh
- Hệ điều hành Android 4.4.4

Coolpad Roar 3 ( A118 )
328-330 Đường 3/2, Phường 12
1,590,000đ
Giá máy mới: 2,490,000đ Đ

Coolpad Roar 3 ( A118 )

1,590,000đ

- Màn hình IPS HD 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.2 GHz
- RAM 2GB, ROM 8GB
- Pin 2500 mAh
- Hệ điều hành Android 4.4.4

Coolpad Roar 3 ( A118 )
328-330 Đường 3/2, Phường 12
1,590,000đ
Giá máy mới: 2,490,000đ Đ

Coolpad Roar 3 ( A118 )

1,590,000đ

- Màn hình IPS HD 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.2 GHz
- RAM 2GB, ROM 8GB
- Pin 2500 mAh
- Hệ điều hành Android 4.4.4

Coolpad Roar 3 ( A118 )
328-330 Đường 3/2, Phường 12
1,590,000đ
Giá máy mới: 2,490,000đ Đ

Coolpad Roar 3 ( A118 )

1,590,000đ

- Màn hình IPS HD 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.2 GHz
- RAM 2GB, ROM 8GB
- Pin 2500 mAh
- Hệ điều hành Android 4.4.4

Coolpad Roar 3 ( A118 )
328-330 Đường 3/2, Phường 12
1,590,000đ
Giá máy mới: 2,490,000đ Đ

Coolpad Roar 3 ( A118 )

1,590,000đ

- Màn hình IPS HD 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.2 GHz
- RAM 2GB, ROM 8GB
- Pin 2500 mAh
- Hệ điều hành Android 4.4.4

Coolpad Roar 3 ( A118 )
620B-620C Quang Trung 2, P. Đông Vệ, Tp. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
1,590,000đ
Giá máy mới: 2,490,000đ Đ

Coolpad Roar 3 ( A118 )

1,590,000đ

- Màn hình IPS HD 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.2 GHz
- RAM 2GB, ROM 8GB
- Pin 2500 mAh
- Hệ điều hành Android 4.4.4

Coolpad Roar 3 ( A118 )
328-330 Đường 3/2, Phường 12
1,590,000đ
Giá máy mới: 2,490,000đ Đ
GỌI LẠI CHO TÔI