Huawei Y3II

1,050,000đ

- Màn hình 4.5 inches
- CPU 4 nhân, 1.3 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin 2100 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Loliipop)

Huawei Y3II
792 Nguyễn Kiệm, P3
1,050,000đ
Giá máy mới: 1,690,000đ Đ

Huawei Y3II

1,050,000đ

- Màn hình 4.5 inches
- CPU 4 nhân, 1.3 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin 2100 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Loliipop)

Huawei Y3II
792 Nguyễn Kiệm, P3
1,050,000đ
Giá máy mới: 1,690,000đ Đ

Huawei Y3II

1,100,000đ

- Màn hình 4.5 inches
- CPU 4 nhân, 1.3 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin 2100 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Loliipop)

Huawei Y3II
171 Lê Hồng Phong, P. Phú Trinh
1,100,000đ
Giá máy mới: 1,690,000đ Đ

Huawei Y3II

1,100,000đ

- Màn hình 4.5 inches
- CPU 4 nhân, 1.3 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin 2100 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Loliipop)

Huawei Y3II
171 Lê Hồng Phong, P. Phú Trinh
1,100,000đ
Giá máy mới: 1,690,000đ Đ

Huawei Y3II

1,100,000đ

- Màn hình 4.5 inches
- CPU 4 nhân, 1.3 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin 2100 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Loliipop)

Huawei Y3II
171 Lê Hồng Phong, P. Phú Trinh
1,100,000đ
Giá máy mới: 1,690,000đ Đ

Huawei Y3II

1,100,000đ

- Màn hình 4.5 inches
- CPU 4 nhân, 1.3 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin 2100 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Loliipop)

Huawei Y3II
171 Lê Hồng Phong, P. Phú Trinh
1,100,000đ
Giá máy mới: 1,690,000đ Đ

Huawei Y3II

1,100,000đ

- Màn hình 4.5 inches
- CPU 4 nhân, 1.3 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin 2100 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Loliipop)

Huawei Y3II
171 Lê Hồng Phong, P. Phú Trinh
1,100,000đ
Giá máy mới: 1,690,000đ Đ

Huawei Y3II

1,100,000đ

- Màn hình 4.5 inches
- CPU 4 nhân, 1.3 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin 2100 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Loliipop)

Huawei Y3II
171 Lê Hồng Phong, P. Phú Trinh
1,100,000đ
Giá máy mới: 1,690,000đ Đ

Huawei Y3II

1,100,000đ

- Màn hình 4.5 inches
- CPU 4 nhân, 1.3 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin 2100 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Loliipop)

Huawei Y3II
171 Lê Hồng Phong, P. Phú Trinh
1,100,000đ
Giá máy mới: 1,690,000đ Đ

Huawei Y3II

1,350,000đ

- Màn hình 4.5 inches
- CPU 4 nhân, 1.3 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin 2100 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Loliipop)

Huawei Y3II
792 Nguyễn Kiệm, P3
1,350,000đ
Giá máy mới: 1,690,000đ Đ

Huawei Y3II

1,610,000đ

- Màn hình 4.5 inches
- CPU 4 nhân, 1.3 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin 2100 mAh
- Hệ điều hành Android 5.1 (Loliipop)

Huawei Y3II
792 Nguyễn Kiệm, P3
1,610,000đ
Giá máy mới: 1,690,000đ Đ
GỌI LẠI CHO TÔI
X